روزبه وثوق احمدی
اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران

اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1399

اساسنامه
فدراسیون فوتبال جمهوري اسلامی ایران
مصوب 1399

تعاریف
واژگان زیر در معانی گفته شده استفاده شده‌اند:
IRIFF: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران.
FIFA: فدراسیون بین‌المللی فوتبال.
AFC:کنفدراسیون فوتبال آسیا.
فدراسیون: یک فدراسیون فوتبال به رسمیت شناخته شده توسط فیفا و کنفدراسیون مربوطه. فدراسیون عضوی از فیفا می‌باشد مگر آنکه معنی دیگری از متن برداشت شود.
لیگ (حرفه‌ای یا آماتور): مسابقاتی است که توسط فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و باشگاه‌های وابسته به آن در حوزه اختیارات فدراسیون در آن شرکت می‌نمایند. (در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران)
هیات های استانی: سازمانی که وابسته به فدراسیون است.
کنفدراسیون: گروهی از فدراسیون‌های به رسمیت شناخته شده توسط فیفا که متعلق به یک قاره (یا منطقه جغرافیایی مشابه) باشند.
باشگاه: یک عضو یک فدراسیون (که عضو فیفا و عضو کنفدراسیون مربوطه است) یا یک عضو یک لیگ به رسمیت شناخته شده توسط یک فدراسیون که حداقل یک تیم در مسابقات دارد.
مقام رسمی: هریک از اعضای هیات رییسه، اعضای کمیته‌ها، دبیرکل و کارکنان، مسؤولین برگزاری مسابقات ازجمله داور و کمک‌داور (که محدود به این موارد نیست) و غیره، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه‌ها، مربیان و کلیه اعضای کادر فنی، کادر پزشکی و اداری فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون، هیات ها، لیگ‌ها و باشگاه‌ها به‌علاوه هر شخص دیگری که متعهد به رعایت اساسنامه فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون می‌باشد.(به استثنای بازیکنان و واسطه‌ها).
بازیکن: یک بازیکن فوتبال که توسط فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.
مجمع عمومی: رکن عالی و قانونگذار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.
هیات رییسه: رکن اجرایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود.
عضو: یک شخص حقوقی که توسط مجمع عمومی به عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.
نماینده: یک شخصی حقیقی که نماینده قانونی عضو در مجمع عمومی می‌باشد.
فوتبال: بازی ای که بر اساس مقررات بازی فوتبال و به وسیله فیفا، کنفدراسیون‌ها یا فدراسیون‌ها کنترل و برگزار می‌شود.
قوانین بازی: قوانینی هستند که توسط (IFABبرد بین‌المللی فوتبال) ، بر اساس مقررات مرتبط در اساسنامه فیفا تدوین می‌شوند.
IFAB: برد بین‌المللی فوتبال.
دادگاه عمومی: دادگاه‌های کشور(دادگستری) که به اختلافات حقوقی عمومی و خصوصی رسیدگی می‌کنند.
CAS:دیوان داوری ورزش در لوزان (سوئیس).
قابل‌توجه : واژه‌هایی که به شخص حقیقی اشاره می‌کنند، شامل هر دو جنسیت (زن و مرد) می‌باشند. هر واژه مفرد دلالت بر جمع و بالعکس دارد.
بخش اوّل : مقررات عمومی
ماده -1نام، مقر، شکل حقوقی
-1 فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
-2مقر فدراسیون فوتبال در تهران می‌باشد.
-3فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، عضو FIFA و AFC می‌باشد.
-4پرچم، سمبل، نام اختصاری و لوگوی فدراسیون برابر تشریفات قانونی جاری در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
ماده -2اهداف
اهداف فدراسیون فوتبال عبارتند از:
-1توسعه بازی فوتبال، ترویج، ساماندهی و کنترل آن در سرزمین جمهوری اسلامی ایران بر اساس بازی جوانمردانه و ارزش‌های وحدت‌بخش، آموزشی، فرهنگی و بشردوستانه آن به‌ویژه از طریق برنامه‌های توسعه و جوانان.
-2برگزاری مسابقات فوتبال در تمام اشکال آن در سطح ملی، در صورت نیاز به واگذاری برگزاری این رقابت‌ها به لیگ‌ها باید حدود اختیارات و وظایف آن بخش به دقت تعریف شود .
-3تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و حصول اطمینان از اجرای آن‌ها.
-4صیانت از منافع اعضای فدراسیون.
-5احترام و جلوگیری از هرگونه نقض اساسنامه، قوانین، دستورالعمل‌ها و تصمیمات AFC, FIFAو فدراسیون و همچنین قوانین بازی فوتبال و حصول اطمینان از اینکه اعضای فدراسیون
نیز به این موارد احترام می‌گذارند.
-6ترویج سلامت، اخلاق و بازی جوانمردانه به منظور جلوگیری از کلیه اقدامات و رویه‌هایی مانند فساد، دوپینگ یا تبانی که ممکن است سلامت مسابقات، رقابت‌ها، بازیکنان، مقامات رسمی و اعضای فدراسیون را به مخاطره اندازد یا منجر به سوءاستفاده از فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی شود.
-7کنترل و نظارت بر برگزاری کلیه مسابقات دوستانه در تمام اشکال آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
-8کنترل، برگزاری و نظارت بر کلیه مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از ملی و بین‌المللی در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اساسنامه و مقررات مرتبط FIFA و AFC.
-9مدیریت روابط ورزشی بین‌المللی مرتبط با فوتبال در تمام اشکال آن.
-10میزبانی مسابقات در سطح بین‌المللی و دیگر سطوح.
-11 ساماندهی کلیه مسائل مرتبط با داوری، مبارزه با دوپینگ، ثبت بازیکنان، صدور مجوز باشگاهی، صدور احکام انضباطی ازجمله سوء رفتارهای اخلاقی و کلیه اقداماتی که به منظور حفظ سلامت مسابقات ضروری است.
-12توسعه همگانی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی منطبق با راهبرد ورزش همگانی کشور.
ماده -3 بی‌طرفی، استقلال و عدم تبعیض
-1فدراسیون در مسائل سیاسی و مذهبی، بی طرف است.
-2فدراسیون باید مستقل باشد و از هرگونه مداخله سیاسی غیرموجه اجتناب نماید. فدراسیون باید امور خود را به طور مستقل اداره و اطمینان حاصل نماید که امور فدراسیون تحت تأثیر هیچ شخص ثالثی قرار نمی‌گیرد.
-3 فدراسیون متعهد است که به تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی احترام بگذارد و باید برای ترویج صیانت از این حقوق تلاش نماید. هرگونه تبعیض علیه یک کشور، شخص حقیقی یا گروهی از مردم به دلیل نژاد، رنگ پوست، قومیت، اصالت ملی یا اجتماعی، جنسیت، ناتوانی، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی و هرگونه اعتقاد دیگر، ثروت، وضعیت تولد و هرگونه وضعیت دیگر یا به هر علت دیگر، مطلقاً ممنوع بوده و متخلفین از این قاعده، مشمول محرومیت، اخراج و/ یا تنبیهات انضباطی می‌شوند.
ماده -4ترویج روابط دوستانه
-1فدراسیون باید روابط دوستانه را بین اعضای خود، باشگاه‌ها، مقامات رسمی، بازیکنان و نیز در سطح جامعه، با اهداف بشردوستانه، ترویج نماید.
-2هر شخص و سازمان مرتبط با فوتبال، متعهد است که اساسنامه، مقررات، اصول بازی جوانمردانه به‌علاوه اصول وفاداری، سلامت اخلاقی و جوانمردی را رعایت نماید.
-3فدراسیون باید امکانات سازمانی موردنیاز را برای حل‌وفصل اختلافات داخلی که ممکن است بین اعضاء، باشگاه‌ها، مقامات رسمی و بازیکنان فدراسیون ایجاد شود را فراهم نماید.
ماده -5بازیکنان
-1مقررات ناظر بر وضعیت بازیکنان و نقل و انتقالات آن‌ها باید توسط هیات رییسه فدراسیون، مطابق با مقررات جاری نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا، تصویب شود.
-2بازیکنان باید مطابق مقررات فدراسیون، ثبت شوند.
ماده -6قوانین بازی
-1 فدراسیون و هریک از اعضای آن، مسابقات فوتبال را مطابق مقررات مصوب برد بین‌المللی فوتبال برگزار می‌کنند. صرفاً برد بین‌المللی فوتبال، می‌تواند قوانین بازی فوتبال را وضع و یا اصلاح نماید.
-2فدراسیون و هریک از اعضای آن، مسابقات فوتسال و فوتبال ساحلی را مطابق مقررات فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار می‌کنند. فقط فیفا می‌تواند قوانین بازی فوتسال و فوتبال ساحلی را وضع و یا اصلاح نماید.
ماده -7رفتار ارکان و مقامات
کلیه ارکان و مقامات فدراسیون، مکلف هستند که در فعالیت‌های خود، اساسنامه، مقررات، آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و مقررات اخلاقی فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون را رعایت نمایند.
ماده -8زبان‌های رسمی
-1زبان‌های رسمی فدراسیون، فارسی و انگلیسی می‌باشد. اسناد رسمی و متون باید به این زبان / زبان‌ها نوشته شوند. در صورت هرگونه تعارض در تفسیر متون به زبان‌های مختلف، متن نوشته شده به زبان فارسی معتبر شناخته می‌شود.
-2زبان رسمی مجمع عمومی، زبان فارسی می‌باشد.
بخش دوم : عضویت
ماده -9پذیرش، تعلیق و اخراج
-1مجمع عمومی در موردپذیرش، تعلیق و یا اخراج اعضا تصمیم‌گیری می‌نماید.
-2درخواست عضویت در صورتی پذیرفته می‌شود که متقاضی، حائز تمامی شرایط مقرر در اساسنامه فدراسیون باشد.
-3عضویت در نتیجه استعفا یا اخراج پایان می‌یابد. خاتمه عضویت، عضو را از انجام تعهدات مالی در برابر فدراسیون و یا سایر اعضا معاف نمی‌کند اما موجب سلب کلیه حقوق وی در ارتباط با فدراسیون می‌شود.
ماده -10اعضاء و پذیرش
-1اعضای فدراسیون عبارتند از :
الف – باشگاه‌ها
ب – سازمان لیگ(شامل لیگ‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان)
ج – هیات های فوتبال استان‌ها
د – بازیکنان (به عنوان اشخاص حقیقی)
ه – داوران (به عنوان اشخاص حقیقی)
و – مربیان (به عنوان اشخاص حقیقی)
ز – بخش فوتبال فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی
ح – بخش فوتبال فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی
ط – بخش فوتبال تربیت‌بدنی نیروهای مسلح
ی – بخش فوتبال فدراسیون ورزش‌های کارگری
ک – اتحادیه‌ها، کانون‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در فوتبال
-2هر شخص حقوقی که مایل است به عضویت فدراسیون درآید باید درخواست کتبی خود را تسلیم دبیرخانه فدراسیون نماید.
-3مدارک و مستندات زیر الزاماً باید ضمیمه درخواست عضویت باشند :
الف – تصویر اساسنامه قانونی و معتبر شخص حقوقی و سایر مقررات آن به همراه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.
ب – اظهارنامه مبنی بر متعهد بودن متقاضی به رعایت اساسنامه، مقررات و تصمیمات فدراسیون، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و حصول اطمینان از رعایت این موارد توسط اعضا، باشگاه‌ها، مقامات رسمی و بازیکنان وابسته به متقاضی عضویت.
ج – اظهارنامه مبنی بر متعهد بودن متقاضی به رعایت قوانین بازی جاری مصوب برد بین‌المللی فوتبال و قوانین بازی فوتسال و فوتبال ساحلی مصوب فیفا.
د – اظهارنامه‌ای مبنی بر اینکه جهت تفسیر و اجرای اساسنامه، مقررات، تصمیمات و دستورالعمل‌های فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون به دادگاه‌های عمومی مراجعه نمی‌کند مگر اینکه مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون یا قوانین امری ملی چنین اقدامی را تجویز یا تصریح نموده باشد.
ه – اظهارنامه‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن ارکان قضایی فدراسیون و به رسمیت شناختن دیوان داوری ورزش (CAS) در لوزان، همچنان که در این اساسنامه تصریح شده است.
و – اظهارنامه‌ای مبنی بر اینکه متقاضی عضویت در کشور جمهوری اسلامی ایران واقع شده و به ثبت رسیده است. (در صورت نیاز به ثبت (
ز – اظهارنامه‌ای مبنی بر متعهد بودن عضو به انجام تمامی مسابقات رسمی خانگی، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
ح – اظهارنامه‌ای مبنی بر اینکه ساختار قانونی متقاضی به شکلی است که اتخاذ تصمیمات را مستقل از هر شخص ثالثی، تضمین می‌کند و مقامات آن بر اساس سازوکاری که استقلال کامل انتخابات یا انتصاب اشخاص را تضمین می‌کند، انتخاب یا منصوب می‌شوند.
ط – لیست مقاماتی که مجاز به امضاء اسناد و انعقاد قراردادهای الزام‌آور با اشخاص ثالث هستند.
ی – اظهارنامه‌ای مبنی بر اینکه متقاضی، متعهد می‌شود که صرفاً با مجوز قبلی فدراسیون، مسابقات دوستانه را برگزار و یا در آن‌ها شرکت نماید.
ک – تصویر صورتجلسه آخرین مجمع عمومی یا صورتجلسه مجمع مؤسسین.
ماده -11درخواست عضویت و فرآیند آن
-1 هیات رییسه باید از مجمع عمومی تقاضا نماید که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک متقاضی عضویت، تصمیم‌گیری نماید. متقاضی می‌تواند استدلال خود برای درخواست عضویت را به مجمع عمومی ارائه نماید.
-2به محض پذیرش درخواست عضویت، عضو جدید باید دارای کلیه حقوق و تکالیف یک عضو شود. نمایندگان وی بلافاصله قادر به اعلام رأی و نامزدی در انتخابات خواهند بود.
ماده -12حقوق اعضا
-1اعضای مجمع فدراسیون دارای حقوق ذیل می‌باشند :
الف – شرکت در مجمع عمومی (با رعایت شرایط مقرر در ماده 22این اساسنامه)، دریافت دستور جلسه مجمع عمومی قبل از تشکیل مجمع (همه اعضاء) ، دعوت به مجمع عمومی در زمان مقرر و حق رأی دادن در مجمع عمومی (با رعایت شرایط مقرر در ماده 22 این اساسنامه).
ب – ارائه پیشنهادات برای درج در دستورجلسه مجمع عمومی (همه اعضاء).
ج – پیشنهاد نامزدها برای انتخابات تمام ارکان فدراسیون (همه اعضاء).
د – آگاهی از امور فدراسیون از طریق ارکان رسمی آن (همه اعضاء).
ه – شرکت در مسابقات و سایر فعالیت‌های ورزشی فدراسیون (همه اعضاء).
و – بهره مندی از کلیه حقوق ناشی از اساسنامه و مقررات فدراسیون (همه اعضاء).
-2اجرایی شدن این حقوق، منوط به فراهم بودن سایر شرایط مقرر در این اساسنامه و سایر مقررات قابل اعمال می‌باشد. حقوق عضویت اشخاص حقیقی که عضو مجمع عمومی فدراسیون می‌باشند (بازیکنان، داوران، مربیان) از طریق نمایندگان آنان به شرح ماده 22این اساسنامه اعمال می‌شود.
ماده -13تعهدات اعضاء
-1اعضای فدراسیون دارای تعهدات ذیل می‌باشند :
الف – اعضاء همواره متعهد هستند که خود و اعضایشان، اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون را به طور کامل رعایت و اجرا نمایند.
ب – اطمینان از انتخاب نهاد های تصمیم گیر آن‌ها (حداقل هر چهار سال یک بار)
ج – شرکت در مسابقات و دیگر فعالیت‌های ورزشی که توسط فدراسیون سازماندهی می‌شود.
د – پرداخت حق عضویت.
ه – احترام به قوانین بازی فوتبال، مصوب برد بین‌المللی فوتبال و قوانین بازی فوتسال و فوتبال ساحلی مصوب فیفا و حصول اطمینان از اینکه مقررات اساسنامه آن‌ها، اعضایشان را ملزم به رعایت این مقررات می‌کند.
و – تصویب یک ماده در اساسنامه که تصریح می‌نماید، هرگونه اختلاف عضو و اعضای وابسته به آن که راجع به اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون و لیگ‌های آن‌ها و مستلزم رسیدگی و حل اختلاف باشد، همچنانکه در اساسنامه فیفا و فدراسیون اشاره شده است، انحصاراً به دیوان داوری ورزش که مقر آن در لوزان سوئیس است ارجاع می‌شود و مراجعه به دادگاه‌های عمومی به‌طورکلی ممنوع است مشروط بر اینکه قوانین آمره را نقض ننماید.
ز – اداره امور خود با استقلال کامل و حصول اطمینان از اینکه امور آن‌ها مطابق ماده 17این اساسنامه متأثر از هیچ شخص ثالثی نمی‌باشد.
ح – حصول اطمینان از اینکه ارکان آن بر اساس فرآیندی که استقلال کامل انتخابات یا انتصاب اشخاص را تضمین می‌کند، انتخاب یا منصوب می‌شوند.
ط – هرگونه اصلاحیه در اساسنامه و مقررات داخلی خود را بعلاوه تغییرات مربوط به لیست مقامات و صاحبان امضاء مجاز و نیز اشخاصی که می‌توانند قراردادها و اسناد الزام‌آور را با اشخاص ثالث امضاء کنند به فدراسیون اعلام نماید.
ی –هیچ‌گونه ارتباط دارای ماهیت ورزشی با اشخاصی که تعلیق یا اخراج شده یا به رسمیت شناخته نمی‌شوند، برقرار ننماید.
ک – رعایت اصول وفاداری، سلامت اخلاقی، رفتاری و رفتار حسنه ورزشی به عنوان اساس بازی جوانمردانه از طریق پیش‌بینی و تصویب یک ماده قانونی در اساسنامه.
ل – رعایت موارد الزامی مندرج در بند 3ماده 10این اساسنامه در طول مدت عضویت خود.
م – ثبت‌نام اعضاء و به‌روزرسانی لیست اعضاء.
ن – تصویب اساسنامه منطبق با الزامات مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال.
س – رعایت کامل و دقیق سایر الزامات و وظایفی که از اساسنامه و سایر مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون ناشی می‌شود.
-2نقض تعهدات فوق‌الذکر بوسیله هریک از اعضاء، می‌تواند منجر به تنبیهات مندرج در این اساسنامه شود.
ماده -14تعلیق
-1تعلیق یک عضو فدراسیون از اختیارات مجمع عمومی می‌باشد. با این حال هیات رییسه می‌تواند عضوی را که مکرراً و/ یا به‌صورت جدی تعهدات خود را نقض می‌کند، تعلیق نماید و تصمیم هیات رییسه بلافاصله لازم‌الاجراء خواهد بود. این تعلیق تا زمان مجمع عمومی بعدی به قوت خود باقی می‌ماند مگر اینکه هیات رییسه طی این مدت، تعلیق را لغو نماید.
-2 تعلیق یک عضو باید بوسیله اکثریت سه‌چهارم اعضای حاضر و واجد شرایط رأی در مجمع عمومی بعدی تأیید شود. در صورت عدم‌تأیید، تعلیق به‌خودی‌خود رفع می‌شود.
-3 عضو تعلیق شده، کلیه حقوق ناشی از عضویت را از دست می‌دهد. سایر اعضای فدراسیون حق برقراری ارتباط ورزشی با عضو معلق را ندارند. کمیته انضباطی می‌تواند مجازات‌های بیشتری برای عضو معلق، منظور نماید.
-4اعضایی که به مدت دو سال متوالی در فعالیت‌های ورزشی فدراسیون شرکت ننمایند، حق رأی دادن در مجمع عمومی را ندارند و تا زمانی که تعهدات خود در این خصوص را اجراء ننمایند، نمایندگان ایشان هم نمی‌توانند، انتخاب یا منصوب شوند.
ماده -15اخراج
-1مجمع عمومی می‌تواند تحت شرایط ذیل، یک عضو را اخراج نماید:
الف – اگر تعهدات مالی خود در قبال فدراسیون را انجام ندهد.
ب – اگر مکرراً اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌ها یا تصمیمات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون را نقض نماید.
ج – اگر برای حل یک اختلاف به دادگاه عمومی مراجعه نماید مگر در مواردی که مقررات و قوانین لازم‌الاجرای فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فدراسیون مراجعه به دادگاه عمومی را تجویز یا تصریح کرده باشد.
– 2اخراج یک عضو، صرفاً در صورتی ممکن است که اکثریت (بیش از) %50اعضای واجد شرایط رأی در مجمع عمومی حاضر باشند و پیشنهاد اخراج باید به تصویب اکثریت سه‌چهارم آرای معتبر مأخوذه برسد.
ماده -16استعفاء
-1یک عضو می‌تواند از عضویت در فدراسیون استعفا دهد و این استعفا بعد از خاتمه فصل مسابقات، اجرایی می‌شود. استعفانامه باید حداقل شش ماه قبل از خاتمه فصل مسابقات به دبیرخانه فدراسیون تسلیم شود.
-2استعفا زمانی معتبر خواهد بود که عضو متقاضی استعفاء، کلیه تعهدات مالی خود در قبال فدراسیون و سایر اعضاء را انجام داده باشد.
ماده -17 استقلال اعضاء و ارکان آن‌ها
-1هر عضو باید امور خود را مستقلاً و بدون تأثیرپذیری از اشخاص ثالث اداره نماید.
-2ارکان اعضاء باید انتخاب یا منصوب شوند. در اساسنامه اعضاء باید فرآیندی دموکراتیک که استقلال کامل انتخاب یا انتصاب ارکان را تضمین می‌کند، پیش‌بینی شده باشد.
-3هریک از ارکان اعضاء که مطابق بند 2انتخاب یا منصوب نشده باشند، هرچند که موقتی باشند توسط فدراسیون به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
-4مصوبات ارکان اعضاء که مطابق بند 2انتخاب یا منصوب نشده باشند، توسط فدراسیون به رسمیت شناخته نمی‌شود.
ماده -18وضعیت باشگاه‌ها، لیگ‌ها، هیات ها و سایر گروه‌ها
-1باشگاه‌ها، لیگ‌ها، هیات ها یا سایر گروه‌های وابسته به فدراسیون باید به وسیله فدراسیون به رسمیت شناخته شده و تابع آن باشند. در قلمرو فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید فقط یک لیگ به عنوان بالاترین رده مسابقاتی وجود داشته باشد. این اساسنامه، حدود صلاحیت، حقوق و تکالیف این باشگاه‌ها، لیگ‌ها، هیات ها و گروه‌ها را مشخص می‌کند. اساسنامه و مقررات آن‌ها باید به تأیید هیات رییسه فدراسیون برسد. فدراسیون فوتبال مسؤولیت اصلی تنظیم موارد مرتبط با داوری، مبارزه با دوپینگ، ثبت بازیکنان، مجوز دهی باشگاهی، اعمال اقدامات انضباطی شامل سوء رفتارهای اخلاقی و همچنین تمهیدات موردنیاز برای محافظت از سلامت مسابقات را برعهده‌دارد.
-2باشگاه‌ها و گروه‌های عضو فدراسیون باید در اتخاذ تصمیمات خود که راجع به عضویت در فدراسیون می‌باشد مستقل از هر نهاد بیرونی اقدام نمایند. ساختار سازمانی آن‌ها تأثیری در این تعهد ندارد.
-3هیچ شخص حقیقی یا حقوقی (ازجمله شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه) در شرایطی که سلامت هر یک از رقابت‌ها و مسابقات تهدید شود، تحت هیچ عنوان حق کنترل یا اداره بیش از یک باشگاه یا گروه را ندارد.
بخش سوم : رییس افتخاری و عضو افتخاری
ماده -19رییس افتخاری و عضو افتخاری
-1مجمع عمومی می‌تواند به منظور تقدیر از خدمات ارزشمند یک شخص به فوتبال، عنوان رییس افتخاری یا عضو افتخاری را به وی اعطاء نماید.
-2این نامزدها توسط هیات رییسه پیشنهاد می‌شوند.
-3 رییس و عضو افتخاری می‌توانند در مجمع عمومی شرکت نمایند. آن‌ها می‌توانند در مباحث، مشارکت نمایند اما حق رأی ندارند.
-4 وزیر ورزش و جوانان به علت جایگاهی که دارد عضو افتخاری مجمع عمومی است و حق دارد تا دستور جلسه مجمع را دریافت و در مباحث مجمع شرکت نماید اما حق رأی ندارد.
بخش چهارم : ساختار
ماده -20ارکان فدراسیون
-1 مجمع عمومی، رکن عالی و قانونگذار فدراسیون است.
-2هیات رییسه، رکن اجرایی فدراسیون است.
-3کمیته‌های دائمی و موقت به هیات رییسه در انجام وظایف کمک و مشورت می‌دهند. وظایف، ترکیب و کارکرد آن‌ها در این اساسنامه و یا سایر مقرراتی که به تصویب هیات رییسه می‌رسد، تعریف می‌شود.
-4سازمان اداری، رکن اداری فدراسیون می‌باشد.
-5ارکان مستقل، امور خود را مطابق این اساسنامه و مقررات مربوطه انجام می‌دهند. ارکان مستقل، شامل کمیته‌های مستقل و ارکان قضایی می‌باشد.
-6کمیته‌های مستقل شامل کمیته حسابرسی و کمیته‌های انتخاباتی می‌باشد.
-7کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف، ارکان قضایی فدراسیون هستند.
-8رکن صدور مجوز، مسوول صدور مجوز باشگاهی در فدراسیون می‌باشد.
-9اعضای ارکان فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در این اساسنامه و بدون هیچ‌گونه نفوذ خارجی، انتخاب یا منصوب شوند. اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچ‌گونه سابقه محکومیت کیفری که مغایر با مسؤولیت آن‌ها باشد، داشته باشند.
-10در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع، اعضای ارکان فدراسیون باید از شرکت در مذاکرات و تصمیم‌گیری خودداری نمایند. اعضای ارکان فدراسیون باید همواره از مقررات اخلاقی فیفا در مورد تعارض منافع آگاه بوده و رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.(به عنوان مثال از انجام وظایف محوله خودداری و رییس خود را از تعارض منافع احتمالی آگاه نموده و اقداماتی از این قبیل.)
مبحث اول: مجمع عمومی
ماده -21تعریف و ترکیب مجمع عمومی
-1مجمع عمومی جلسه‌ای است که با حضور اعضای فدراسیون به‌صورت منظم برگزار می‌شود. مجمع عمومی حداقل سالی یک‌مرتبه تشکیل می‌شود و مرجع عالی و قانونگذاری فدراسیون است. مجمع عمومی فقط در صورتی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد که به شکل مقرر در اساسنامه تشکیل شده باشد.
-2مجمع عمومی به دو صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
-3 رییس فدراسیون، ریاست مجمع عمومی را مطابق این اساسنامه و دستورالعمل برگزاری مجمع به عهده‌دارد.
-4مجمع عمومی می‌تواند ناظرانی را تعیین کند که بدون حق رأی و اظهارنظر در مجمع عمومی شرکت نمایند.
-5 روسا و اعضای افتخاری می‌توانند در مجمع عمومی شرکت نمایند. آن‌ها می‌توانند در مباحث شرکت کنند ولی دارای حق رأی نمی‌باشند.
ماده -22نمایندگان و آراء
-1مجمع عمومی فدراسیون متشکل از اعضای ذیل می‌باشد.
الف- هریک از باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال بزرگ‌سالان آقایان. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ب – هشت باشگاه اول حاضر در لیگ دسته اول فوتبال بزرگ‌سالان آقایان کشور در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ج – چهار باشگاه اول رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال بزرگ‌سالان آقایان کشور در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
د – سه باشگاه اول لیگ برتر فوتسال بزرگ‌سالان آقایان کشور در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ه – دو باشگاه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی بزرگ‌سالان آقایان کشور، در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
و– دو باشگاه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان بزرگ‌سالان کشور، در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ز – باشگاه اول رقابت‌های فوتبال ساحلی بانوان بزرگ‌سالان کشور، در فصل منتهی به مجمع عمومی. یک نماینده با یک حق رأی.
ح – دو باشگاه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان بزرگ‌سالان کشور، در فصل منتهی به مجمع عمومی. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ط – هیات های فوتبال استان‌های کشور و هیات فوتبال جزیره کیش. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ی – بخش فوتبال فدراسیون‌های ورزش دانش‌آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح. هرکدام یک نماینده با یک حق رأی.
ک – کاپیتان‌های اصلی (در صورت عدم امکان دعوت از کاپیتان اصلی، کاپیتان دوم)کلیه تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی (آقایان و بانوان) در رده بزرگ‌سالان به عنوان نماینده بازیکنان. مجموعاً شش نفر هرکدام با یک حق رأی.
ل – سرمربیان تیم‌های ملی بزرگ‌سالان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و سرمربیان تیم‌های ملی بزرگ‌سالان فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان به عنوان نماینده مربیان. اگر سرمربی هریک از تیم‌های ملی، ایرانی نبود دستیار ایرانی وی جایگزین او در مجمع می‌شود. مجموعاً شش نفر هرکدام با یک حق رأی.
م– یک نفر از داوران خانم و یک نفر از داوران آقا که در فوتبال ایران فعال و در رنکینگ داوران فعال بین‌المللی در بالاترین رتبه هستند. مجموعاً دو نفر هرکدام با یک حق رأی.
ن – اتحادیه باشگاه‌های فوتبال. یک نماینده با یک حق رأی.
-2نمایندگان باید متعلق به عضوی باشند که نمایندگی از آن را بر عهده‌دارند و نیز باید توسط مرجع قانونی عضو مذکور، انتخاب یا منصوب شده باشند. همچنین باید قادر باشند در صورت درخواست، مدارک این موضوع را ارائه نمایند.
-3فقط نمایندگان حاضر در مجمع عمومی حق رأی دارند. رأی دادن از طریق ارسال نامه یا وکیل امکان‌پذیر نیست. رأی باشگاه‌ها توسط مدیرعامل و رأی هیات ها توسط رییس هیات اعلام می‌شود. در صورت عدم امکان حضور مدیرعامل باشگاه یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه و در صورت عدم امکان حضور رییس هیات، نایب رییس یا دبیر هیات، با ارائه معرفی‌نامه معتبر از باشگاه یا هیات، به عنوان جایگزین در مجمع عمومی حاضر می‌شوند.
-4هیات رییسه و دبیرکل فدراسیون بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت می‌کنند و در دوران مسؤولیت خود در فدراسیون نمی‌توانند به عنوان نماینده اعضای مجمع عمومی منصوب شوند.
-5اعضای بندهای الف لغایت ح این ماده بر اساس جدول امتیازات آخرین فصل مسابقاتی که تا قبل از زمان مجمع، خاتمه یافته باشد تعیین می‌شوند.
-6درصورتی‌که مسابقات در چند گروه برگزار شود، نمایندگان مجمع عمومی، از هر گروه به طور مساوی و بر اساس رتبه‌های بالاتر انتخاب خواهند شد.
-7در صورت انحلال هریک از باشگاه‌هایی که بر اساس این اساسنامه عضو مجمع عمومی هستند، باشگاه بعدی بر اساس جدول امتیازات آخرین فصل مسابقاتی، جایگزین خواهد شد.
-8کلیه نمایندگان مجمع عمومی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
ماده -23حدود اختیارات مجمع عمومی
اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف – تصویب یا اصلاح اساسنامه فدراسیون، مقررات انتخاباتی و دستورالعمل برگزاری مجمع .
ب – انتصاب سه نفر از اعضای مجمع عمومی به منظور بررسی صورتجلسه و تأیید صورتجلسه مجمع عمومی قبلی.
ج – تعیین سه نفر شمارش کنندگان آراء به منظور شمارش آراء و کمک به دبیرکل در توزیع برگه‌های رأی.
د – انتخاب یا عزل رییس، نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون.
ه – انتخاب یا عزل رییس، معاون و اعضای ارکان مستقل(کمیته حسابرسی، کمیته‌های انتخاباتی و ارکان قضایی) به پیشنهاد هیات رییسه .
و – تصویب صورت‌های مالی.
ز – تصویب گزارش حسابرس مستقل بیرونی.
ح- تصویب بودجه.
ط – تصویب گزارش عملکرد سالیانه.
ی – انتصاب حسابرس مستقل بیرونی (برای مدت دو سال) به پیشنهاد هیات رییسه .
ک – تصویب مبلغ حق عضویت به پیشنهاد هیات رییسه .
ل – اعطای عناوین رییس افتخاری و یا عضو افتخاری به پیشنهاد هیات رییسه.
م – پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضاء.
ن – عزل اعضای ارکان فدراسیون.
س – انحلال فدراسیون.
ع – تصمیم‌گیری به درخواست هر یک از اعضاء منطبق با این اساسنامه یا تصمیم‌گیری در خصوص موضوعاتی که به موجب این اساسنامه به مجمع عمومی واگذار شده است.
ف – انتصاب خزانه‌دار به پیشنهاد هیات رییسه.
ماده -24حد نصاب مجمع عمومی
-1مصوبات مجمع عمومی فقط در صورتی معتبر هستند که اکثریت (بیش از) %50اعضای واجد شرایط رأی، در مجمع عمومی حاضر باشند.
-2در صورتیکه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی دوم، ظرف مدت 24ساعت با همان دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود.
-3 در مجمع عمومی دوم، نیازی به حصول حد نصاب فوق نیست مگر اینکه یکی از موارد مندرج در دستور جلسه، اصلاح اساسنامه فدراسیون، انتخاب رییس، نایب رییس و اعضای هیات رییسه، انتخاب اعضای هر یک از ارکان مستقل فدراسیون، عزل اعضای یکی از ارکان فدراسیون، اخراج یک عضو فدراسیون یا انحلال فدراسیون باشد.
ماده -25تصمیمات مجمع عمومی
-1در مواردی که نیاز به رأی‌گیری باشد، اعلام رأی از طریق بالا بردن دست یا به وسیله رأی‌گیری الکترونیکی صورت می‌گیرد. اگر رأی‌گیری در مورد یک پیشنهاد به وسیله بالا بردن دست، به نحو کاملاً شفاف نتیجه‌بخش نباشد، رأی‌گیری از طریق قرائت نام نمایندگان اعضای مجمع عمومی به ترتیب حروف الفباء صورت می‌گیرد.
-2برای اعتبار یک مصوبه، کسب اکثریت (بیش از (%50آراء معتبر مأخوذه کافی است مگر اینکه در این اساسنامه به گونه دیگری تصریح شده باشد. آرای سفید، آرای باطله یا آرای الکترونیکی که به هر طریقی دست کاری شده باشند بعلاوه آرای ممتنع، به هنگام محاسبه اکثریت، در نظر گرفته نمی‌شوند.
ماده -26انتخابات
-1انتخابات بر اساس سمت و از طریق رأی مخفی انجام می‌شود.
-2انتخابات فدراسیون، اعضای فدراسیون و اعضای فدراسیون باید بر اساس مقررات انتخاباتی فدراسیون، انجام شود.
-3برای انتخاب رییس، کسب اکثریت (بیش از (%50 از آرای معتبر مأخوذه موردنیاز است. اگر برای پست ریاست فدراسیون بیش از دو نامزد وجود داشته باشد، کسانی که کمترین رأی را کسب می‌نمایند برای مرحله دوم حذف می‌شوند تا فقط دو نامزد باقی بماند. در صورتیکه در مرحله اول، بیش از دو نفر از نامزدها (به دلیل تساوی آراء) حائز بالاترین رأی شوند، تمامی آن‌ها به مرحله دوم راه می‌یابند. در مرحله دوم نامزدی که بیشترین رأی را کسب نماید، رییس فدراسیون خواهد بود.
-4بعد از انتخاب رییس، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رییس برای پست‌های نایب رییس اول، دوم و سوم رأی‌گیری کند. برای انتخاب نواب رییس، کسب اکثریت (بیش از)%50آرای معتبر مأخوذه موردنیاز است. اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از این نامزدها را با اکثریت (بیش از)%50انتخاب نکند، رییس باید نامزد/ نامزدهای دیگری را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع عمومی معرفی نماید. متعاقباً هیات رییسه باید یک مجمع عمومی انتخاباتی فوق‌العاده برگزار نماید.
– 5برای انتخاب سایر اعضای هیات رییسه، نامزدهایی که بیشترین رأی را برای پست موردنظر کسب کرده‌اند انتخاب می‌شوند.
-6برای انتخاب رییس، معاون و اعضای ارکان مستقل فدراسیون (کمیته حسابرسی، کمیته‌های انتخاباتی و ارکان قضایی) ، نامزدهایی که بیشترین رأی را برای پست موردنظر کسب نمایند، انتخاب می‌شوند.
-7در صورت تساوی آراء، رأی‌گیری مطابق این اساسنامه ادامه می‌یابد تا در نهایت یک شخص انتخاب شود.
-8انتخابات فقط در صورتی معتبر است که حداقل دو سوم نمایندگان اعضای مجمع که واجد شرایط رأی هستند در مجمع انتخاباتی مربوطه شرکت داشته باشند.
ماده -27مجمع عمومی عادی
-1مجمع عمومی عادی باید هرسال برگزار شود.
-2هیات رییسه فدراسیون، تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی را تعیین می‌کند. اعضای مجمع عمومی باید حداقل هفتاد روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، از تاریخ و مکان مجمع عمومی به‌صورت کتبی مطلع شوند.
-3دعوت‌نامه رسمی باید حداقل بیست‌ویک روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، برای اعضاء ارسال شود. دستور جلسه، گزارش عملکرد، صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و سایر مدارک مربوط به دستور جلسه باید همراه این دعوت‌نامه ارسال شود.
ماده – 28دستور جلسه مجمع عمومی عادی
-1 دبیرکل فدراسیون، دستور جلسه را بر اساس پیشنهادات هیات رییسه و اعضاء تنظیم می‌کند. هر عضوی که مایل است پیشنهادی را به مجمع عمومی ارائه نماید باید پیشنهاد خود را با توضیحی مختصر به‌صورت مکتوب، حداقل پنجاه روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به دبیرخانه مجمع تسلیم نماید.
-2دستور جلسه مجمع عمومی باید شامل موارد الزامی ذیل باشد. (به ترتیب زمان: (
الف – اعلام رسمیت یافتن جلسه و تشکیل آن طبق اساسنامه فدراسیون .
ب – تصویب دستور جلسه.
ج – سخنرانی رییس فدراسیون.
د – تعیین سه نفر از میان اعضای مجمع جهت بررسی صورتجلسه مجمع.
ه – تعیین سه نفر شمارش کنندگان آراء .
و –پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضاء (در صورت لزوم (.
ز – تصویب صورتجلسه مجمع عمومی قبلی .
ح – ارائه گزارش عملکرد و تصویب آن (شامل فعالیت‌های صورت گرفته از تاریخ مجمع عمومی قبلی.)
ط – ارائه صورت‌های مالی تلفیقی و تجدید ارائه شده و صورت سود و زیان.
ی – تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده.
ک – ارائه برنامه و بودجه و تصویب آن .
ل – رأی‌گیری در مورد پیشنهاد اصلاحات اساسنامه،دستورالعمل برگزاری مجمع و مقررات انتخاباتی. (در صورت وجود اصلاحات .(
م – بحث در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط هیات رییسه فدراسیون و اعضا، با رعایت الزامات مندرج در بند 1همین ماده .
ن – انتصاب حسابرس مستقل بیرونی بنا بر پیشنهاد هیات رییسه. (در صورت لزوم)
س – عزل اعضای ارکان فدراسیون (در صورت لزوم)
ع – انتخاب رییس، نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون. (در صورت لزوم)
ف – انتخاب اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیات رییسه. (در صورت لزوم)
ص – انتخاب اعضای کمیته حسابرسی بنا بر پیشنهاد هیات رییسه. (در صورت لزوم)
ق – انتخاب اعضای کمیته‌های انتخاباتی بنا بر پیشنهاد هیات رییسه. (در صورت لزوم)
ر – انتصاب خزانه‌دار بنا بر پیشنهاد هیات رییسه.
– 3مجمع عمومی نمی‌تواند در مورد موضوعاتی که در دستور جلسه قید نشده است تصمیم‌گیری نماید.
– 4دستور جلسه مجمع عمومی صرفاً در صورتی قابل تغییر است که سه‌چهارم اعضای حاضر در مجمع عمومی که واجد شرایط رأی هستند، با پیشنهاد تغییر دستور جلسه موافقت کنند.
ماده – 29مجمع عمومی فوق‌العاده
-1هرگاه دو سوم اعضای هیات رییسه درخواست نمایند، هیات رییسه فدراسیون می‌تواند مبادرت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید.
-2در صورتیکه دوپنجم اعضای مجمع عمومی، متقاضی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشند می‌بایست درخواست مکتوب خود را با تصریح به موارد پیشنهادی که باید در دستورجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ذکر شود، منفردا تسلیم سازمان اداری فدراسیون نمایند مجمع عمومی فوق‌العاده باید ظرف هفتاد روز از تاریخ وصول درخواست فوق، تشکیل شود. اگر با وجود رعایت الزامات فوق، هیات رییسه مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل ندهد، اعضای مجمع عمومی که متقاضی تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بوده‌اند، می‌توانند خود رأساً مبادرت به تشکیل آن نمایند. در این راستا آن‌ها باید هیات رییسه و همه اعضای مجمع عمومی را از تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مطلع نموده و دستور جلسه را مطابق بند 3همین ماده برای ایشان ارسال نمایند. به عنوان آخرین راه‌حل، نمایندگان اعضای مجمع می‌توانند از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست مساعدت نمایند.
-3تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید حداقل بیست‌ویک روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به‌صورت کتبی به کلیه اعضای مجمع عمومی ابلاغ شود.
-4 درصورتی‌که تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست هیات رییسه فدراسیون باشد، در این صورت دستور جلسه آن نیز به وسیله هیات رییسه تعیین می‌شود. درصورتی‌که مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست اعضاء مجمع عمومی باشد، دستور جلسه نیز باید حاوی موارد مطرح شده توسط ایشان باشد.
-5دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، غیرقابل تغییر است.
ماده -30اصلاح اساسنامه، دستورالعمل برگزاری مجمع و مقررات انتخاباتی
-1اصلاح اساسنامه، دستورالعمل برگزاری مجمع و مقررات انتخاباتی از اختیارات مجمع عمومی است.
-2هرگونه پیشنهاد هیات رییسه یا اعضای مجمع عمومی در مورد اصلاح اساسنامه باید به‌صورت کتبی و به همراه توضیحات مختصری در مورد آن تسلیم سازمان اداری فدراسیون شود. اصلاحات پیشنهادی یک عضو مجمع عمومی در صورتی قابل طرح در مجمع عمومی است که حداقل ده عضو دیگر مجمع عمومی نیز منفردا و به‌صورت مکتوب از آن حمایت کنند.
-3برای اینکه رأی‌گیری در خصوص اصلاحات اساسنامه، دستورالعمل برگزاری مجمع و مقررات انتخاباتی معتبر باشد، باید اکثریت (بیش از (%50اعضای مجمع عمومی که واجد شرایط رأی هستند در مجمع عمومی حاضر باشند.
-4یک پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه، دستورالعمل برگزاری مجمع و مقررات انتخاباتی فقط در صورتی تصویب می‌شود، که بیش از دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی که واجد شرایط رأی هستند با آن موافقت نمایند.
ماده -31صورتجلسه
دبیرکل فدراسیون مسوول ثبت صورتجلسه مجمع عمومی است. صورتجلسه مجمع عمومی باید به وسیله اعضای تعیین شده مجمع عمومی بررسی شده و نهایتاً در جلسه بعدی به تصویب مجمع عمومی برسد.
ماده -32زمان اجرایی شدن مصوبات
مصوبات مجمع عمومی شصت روز بعد از خاتمه مجمع عمومی، لازم‌الاجرا خواهند بود مگر اینکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد یا مجمع عمومی تاریخ دیگری را برای اجرای مصوبات تعیین نماید.
مبحث دوم: هیات رییسه
ماده -33ترکیب هیات رییسه
-1هیات رییسه فدراسیون شامل 11عضو (که حداقل یکی از آن‌ها بانو می‌باشد) به شرح ذیل
می‌باشد :
الف – رییس فدراسیون.
ب – سه نایب رییس، شامل نایب رییس اول، نایب رییس دوم (که رییس کمیته مسابقات نیز هست)، نایب رییس سوم(که رییس کمیته بانوان نیز هست و باید یک بانو باشد(.
ج – هفت نفر اعضاء دیگر شامل دو نفر از بین روسای هیات های فوتبال استان‌ها، دو نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت ورزشی دارند.
-2رییس فدراسیون، نواب رییس پیشنهادی و اعضای هیات رییسه بر اساس پستی که برای آن نامزد شده‌اند توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید از پنج نفر از اعضای مجمع عمومی، تأییدیه اخذ نمایند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید سه نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رییس اول، دوم و سوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند. نواب رییس پیشنهادی و سایر نامزدهای هیات رییسه باید از دو نفر از اعضای مجمع عمومی تأییدیه اخذ نمایند.
-3مدت‌زمان مسؤولیت رییس فدراسیون، نواب رییس و اعضای هیات رییسه، چهار سال می‌باشد و این مدت بعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است آغاز می‌شود. هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب، در هیات رییسه فدراسیون باشد (چه به عنوان رییس، نایب رییس یا سایر اعضای هیات رییسه(.
-4نواب رییس و اعضای هیات رییسه باید علاوه بر شرایط مندرج در بند 9ماده 20این اساسنامه، در زمان ثبت‌نام دارای تابعیت ایرانی و ساکن جمهوری اسلامی ایران باشند. نواب رییس و اعضاء باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال همچنین حداقل 4سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه داشته باشند.
-5کلیه اشخاصی که تمایل به نامزدی در انتخابات دارند(رییس، نواب رییس و اعضاء) باید درخواست نامزدی خود را حداقل پنجاه روز قبل از مجمع عمومی، برابر فرم‌های مندرج در مقررات انتخاباتی، تسلیم دبیرخانه مجمع نمایند. لیست رسمی اسامی نامزدهای انتخابات به همراه دستور جلسه مجمع عمومی، برای اعضای مجمع ارسال می‌شود.
-6هیچ‌یک از اعضای هیات رییسه نمی‌توانند به‌صورت همزمان رییس، معاون یا عضو یکی از ارکان مستقل فدراسیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، داور فعال فوتبال، فوتسال یا فوتبال ساحلی، واسطه نقل و انتقالات، کارگزار مسابقات، رییس، معاون یا عضو کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون باشد.
-7درصورتی‌که یکی از پست‌ها یا تا %50پست‌های هیات رییسه بلاتصدی شود هیات رییسه، شخص / اشخاص دیگری را برای تصدی پست مذکور تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی، جایگزین می‌نماید، تا در مجمع عمومی بعدی شخص / اشخاصی به عنوان جایگزین برای مدت باقی‌مانده، انتخاب شوند.
-8پست عضو هیات رییسه در صورت استعفاء، عزل، فوت، ناتوانی دائمی و یا غیبت بیش از چهار جلسه متوالی عادی در جلسه هیات رییسه،بلاتصدی تلقی می‌شود.
-9اگر بیش از پنجاه درصد از پست‌های هیات رییسه بلاتصدی شوند، دبیرکل فدراسیون باید مجمع عمومی فوق‌العاده را ظرف مدت‌زمان مشخص به منظور انتخاب اشخاص جایگزین برای مدت باقی‌مانده، برگزار نماید.
–10رییس به‌صورت تمام وقت و نواب رییس و اعضای هیات رییسه به‌صورت پاره وقت در فدراسیون حضور دارند.
ماده -34جلسات هیات رییسه
-1هیات رییسه باید حداقل نه جلسه در سال برگزار نماید.
-2برگزاری جلسات هیات رییسه بر عهده رییس فدراسیون است. اگر یک سوم از اعضای هیات رییسه درخواست برگزاری جلسه نمایند، رییس فدراسیون باید ظرف مدت چهارده روز مبادرت به برگزاری جلسه هیات رییسه نماید و اگر رییس فدراسیون ظرف مدت مذکور اقدام به برگزاری جلسه ننماید، سایر اعضای هیات رییسه، راساً جلسه را برگزار می‌نمایند.
-3رییس فدراسیون مسوول تعیین دستور جلسه هیات رییسه است. هریک از اعضای هیات رییسه می‌توانند مواردی را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد نمایند. اعضای هیات رییسه باید موارد پیشنهادی خود را برای درج در دستور جلسه، حداقل ده روز قبل از جلسه تسلیم سازمان اداری فدراسیون نمایند. دستور جلسه باید حداقل هفت روز قبل از جلسه برای اعضای هیات رییسه ارسال شود.
-4دبیرکل باید در نقش مشاور و بدون حق رأی به عنوان دبیر در جلسات هیات رییسه شرکت نماید. اگر دبیرکل قادر به شرکت در جلسه هیات رییسه نباشد می‌تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسه پیشنهاد نماید و شرکت شخص مذکور در جلسه، موکول به تأیید رییس می‌باشد.
-5 جلسات هیات رییسه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و درعین‌حال ممکن است دبیرکل به پیشنهاد رییس، اشخاص ثالث را به جلسه دعوت نماید. اشخاص ثالث بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند و صرفاً با اجازه هیات رییسه حق اظهارنظر دارند.
-6 چنانچه امکان برگزاری جلسات هیات رییسه به‌صورت حضوری امکان‌پذیر نباشد، به تشخیص رییس فدراسیون می‌توان جلسات را از طریق ویدیو کنفرانس و یا هرگونه تکنولوژی ارتباطی دیگر که در دسترس باشد برگزار کرد و مصوبات آن همچون سایر جلسات، معتبر است
– 7درصورتی‌که هریک از نواب رییس یا اعضای هیات رییسه فدراسیون در طی بیش از چهار جلسه متوالی عادی هیات رییسه غایب شوند، پست ایشان بلاتصدی تلقی می‌شود.
ماده -35اختیارات هیات رییسه
-1تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که بر اساس مقررات و اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی و یا سایر ارکان فدراسیون نمی‌باشد.
-2فراهم نمودن مقدمات و تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده فدراسیون
-3انتصاب رییس، معاونین و اعضای کمیته‌های دائمی به پیشنهاد رییس فدراسیون.
-4تصمیم به تشکیل کمیته‌های موقت در صورت نیاز و در هر زمان .
-5پیشنهاد رییس، معاونین و اعضای ارکان مستقل فدراسیون به مجمع عمومی.
-6تصویب مقررات موردنیاز برای ارکان قضایی، کمیته حسابرسی، کمیته‌های دائمی و موقت و تصویب
اساسنامه هیات های فوتبال استان‌ها.
– 7انتصاب یا عزل دبیرکل، به پیشنهاد رییس فدراسیون.
– 8پیشنهاد حسابرس مستقل بیرونی (برای مدت دو سال) به مجمع عمومی.
– 9تعیین جانشین برای پست‌های خالی شده در ارکان قضایی و کمیته حسابرسی تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی.
– 10تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های ناظر بر برگزاری و شرکت در مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون برگزار می‌شوند.
– 11انتصاب سر مربیان تیم‌های ملی بر اساس پیشنهاد رییس فدراسیون.
-12تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های موردنیاز برای سازماندهی و اداره امور داخلی فدراسیون.
-13حصول اطمینان از اجرای اساسنامه و تمهید مقدمات اجرایی موردنیاز برای اجرای آن.
-14عزل موقت اشخاص (به استثنای اعضای ارکان مستقل) یا تعلیق موقت یک عضو مجمع تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی.
-15تفویض بخشی از وظایف و اختیارات هیات رییسه به دیگر بخش‌های فدراسیون .
-16 تعیین ناظر یا ناظرین برای شرکت در مجمع عمومی بدون حق اظهارنظر و بدون حق رأی
-17تصویب صورت‌های مالی، برنامه و بودجه جهت ارائه و تصویب در مجمع عمومی.
-18خزانه‌دار با پیشنهاد رییس،تأیید هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود .
– 19 تصمیم‌گیری در خصوص تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات لیگ‌های کشوری فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی.
-20تصویب کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی فدراسیون.
ماده -36تصمیم‌گیری در هیات رییسه
-1 جلسه هیات رییسه در صورت حضور حداقل دو سوم اعضای هیات رییسه رسمیت دارد.
-2تصمیمات هیات رییسه با اکثریت (بیش از (%50آرای معتبر مأخوذه اتخاذ می‌شوند. در صورت تساوی آرا، رأی رییس (در غیاب وی رأی نایب رییس) ، ملاک خواهد بود. ارسال رأی از طریق نامه یا وکیل و نماینده، مجاز نیست.
-3هر یک از اعضای هیات رییسه در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع، باید به‌نحوی‌که در بند 10 ماده 20این اساسنامه توضیح داده شده از شرکت در مذاکرات و رأی‌گیری، خودداری نماید.
-4مصوبات هیات رییسه باید توسط دبیرکل در صورتجلسه، ثبت شود.
-5مصوبات هیات رییسه بلافاصله لازم‌الاجراء هستند مگر اینکه هیات رییسه در خصوص زمان اجرای این مصوبات به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید.
ماده -37عزل عضو یکی از ارکان
-1مجمع عمومی می‌تواند عضو یک رکن را عزل نماید. همچنین هیات رییسه می‌تواند اعضای ارکان فدراسیون به استثنای اعضای ارکان مستقل را موقتاً عزل نماید. عزل موقت که توسط هیات رییسه انجام شده است باید بوسیله مجمع عمومی بعدی تأیید شود مگر اینکه قبل از برگزاری مجمع عمومی، هیات رییسه عزل موقت را لغو نماید. اگر مجمع عمومی بعدی، مجمع انتخاباتی باشد شخص مذکور(به شرط دارا بودن معیارهای صلاحیت) می‌تواند به‌صورت مشروط نامزد انتخابات شود و این منوط است به تصمیم نهایی مجمع عمومی در خصوص عزل وی، که باید قبل از انتخابات گرفته شود.
-2پیشنهاد عزل باید مستدل بوده و به همراه دستور جلسه برای اعضای هیات رییسه و/ یا اعضای مجمع عمومی فدراسیون ارسال شود.
-3عضو رکن مورد بحث، حق دارد تا در مقابل مجمع عمومی و/ یا هیات رییسه از خود دفاع نماید .
-4رأی‌گیری درمورد پیشنهاد عزل در هیات رییسه و/ یا مجمع عمومی باید به‌صورت مکتوب و مخفی باشد .پیشنهاد عزل در صورتی تصویب می‌شود که دو سوم آرای معتبر مأخوذه به آن رأی مثبت دهند
-5اشخاصی که (به‌صورت دائمی یا موقت) عزل می‌شوند بلافاصله از مسؤولیت خود برکنار می‌شوند.
مبحث سوم: رییس فدراسیون
ماده -38رییس فدراسیون
-1رییس فدراسیون، به‌طورکلی نماینده قانونی فدراسیون است. کلیه قراردادها، کلیه اسناد تجاری(چک، سفته، برات)، اوراق تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترک رییس و خزانه‌دار، معتبر خواهد بود.
-2رییس فدراسیون مسوول موارد ذیل می‌باشد :
الف – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات رییسه از طریق سازمان اداری فدراسیون.
ب – اطمینان از عملکرد مؤثر ارکان مختلف فدراسیون به منظور نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه.
ج – نظارت بر عملکرد سازمان اداری فدراسیون.
د – ارتباط بین فدراسیون و اعضای آن، فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، نهاد های سیاسی و سایر سازمان‌ها.
-3فقط رییس فدراسیون حق پیشنهاد انتصاب و عزل دبیرکل را دارد.
-4رییس فدراسیون، ریاست جلسات مجمع عمومی، هیات رییسه و کمیته‌هایی که وی به عنوان رییس آن‌ها انتخاب شده است را بر عهده‌دارد.
-5رییس فدراسیون در هیات رییسه دارای یک رأی عادی می‌باشد و در صورت تساوی آراء رأی رییس، تعیین‌کننده خواهد بود.
-6 درصورتی‌که رییس غایب باشد و یا در دسترس نباشد، نایب رییس اول و در صورت غیبت ایشان، سایر نواب رییس به ترتیب جایگاه عهده‌دار وظایف وی خواهند بود.
-7درصورتی‌که رییس فدراسیون بدون عذر موجه در شش جلسه متوالی هیات رییسه غایب شود، پست ریاست فدراسیون بلاتصدی تلقی می‌شود.
-8اگر پست ریاست فدراسیون بلاتصدی شود، تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی، نایب رییس اول و در صورت عدم امکان سایر نواب رییس به ترتیب جایگاه و در صورت عدم امکان، باسابقه‌ترین عضو هیات رییسه، وظایف رییس فدراسیون را انجام می‌دهد. در مجمع عمومی بعدی، رییس جدید فدراسیون برای مدت باقی‌مانده انتخاب می‌شود و در این شرایط، نواب رییس به کار خود ادامه می‌دهند تا دوره مسؤولیت آن‌ها خاتمه یابد.
-9هرگونه اختیارات بیشتر رییس فدراسیون در حدی که مغایر این اساسنامه نباشد، باید در مقررات داخلی فدراسیون ذکر شود.
ماده -39نامزدهای پست ریاست فدراسیون
-1رییس فدراسیون باید توسط مجمع عمومی و برای مدت چهار سال انتخاب شود. دوران مسؤولیت وی بعد از خاتمه مجمعی که در آن انتخاب شده است شروع می‌شود. انتخاب مجدد رییس بلامانع است ولی در مجموع نمی‌تواند بیش از سه دوره رییس باشد.
-2فقط اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال می‌توانند نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون را پیشنهاد نمایند. اعضاء باید نام نامزد ریاست فدراسیون را حداقل پنجاه روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به‌صورت کتبی به سازمان اداری فدراسیون اعلام نمایند.
-3سازمان اداری فدراسیون باید نام نامزدهای پیشنهادی به همراه دستور جلسه مجمع را حداقل بیست‌ویک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به اعضا مجمع، اعلام نماید.
-4نامزد ریاست فدراسیون باید علاوه بر شرایط مندرج در بند 9ماده 20دارای شرایط ذیل باشد:
الف – دارا بودن تابعیت ایرانی و سکونت در جمهوری اسلامی ایران.
ب – عدم وجود سابقه محکومیت کیفری بر اساس گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی.
ج – باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال همچنین حداقل 4سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه داشته باشند.
مبحث چهارم : کمیته‌های دائمی
ماده 40 -کمیته‌های دائمی
1-کمیته‌های دائمی فدراسیون عبارتند از :
الف- کمیته بانوان
ب – کمیته مسابقات
ج – کمیته فنی و توسعه
د – کمیته داوران
ه – کمیته تدوین و تطبیق مقررات
و- کمیته جوانان
ز- کمیته فوتسال
ح- کمیته پزشکی
ط- کمیته وضعیت بازیکنان
ی- کمیته بازی جوانمردانه و مسؤولیت اجتماعی
ک – کمیته رسانه
ل – کمیته راهبردی
م- کمیته بازاریابی و تلویزیون
ن – کمیته امور استان‌ها
س- کمیته آموزش
ع – کمیته فوتبال ساحلی
-2رییس، معاون و اعضای کمیته‌های دائمی به پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه فدراسیون منصوب می‌شوند. هر کمیته دائمی باید دارای حداقل یک عضو بانو باشد. رییس، معاون و اعضای کمیته‌های دائمی برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند.
-3روسای کمیته‌ها به نمایندگی از کمیته مربوطه و با رعایت کامل مقررات سازمانی مصوب هیات رییسه، امور کمیته را اداره می‌کنند. هیات رییسه فدراسیون، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کمیته‌های دائمی را تصویب می‌نماید.
-4رؤسای کمیته‌ها تاریخ برگزاری جلسات را با هماهنگی دبیرکل تعیین و با اطمینان از حسن اجرای وظایف، گزارش عملکرد کمیته مربوطه را به هیات رییسه ارائه می‌نمایند.
-5کمیته‌های دائمی می‌توانند اصلاحات مربوط به مقررات کمیته خود را از طریق دبیرکل به هیات رییسه پیشنهاد دهند.
-6رییس، معاون و اعضای کمیته‌ها به‌صورت پاره وقت در فدراسیون حضور دارند.
ماده -41کمیته مسابقات
این کمیته مسوول سازماندهی مسابقات فدراسیون، منطبق با اساسنامه و مقررات مربوطه می‌باشد و از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود. در صورت واگذاری امر برگزاری مسابقات به سازمان لیگ یا هر تشکیلات دیگری، این کمیته بدون مداخله در امور اجرایی مسابقات، بر عملکرد آن‌ها نظارت نموده و گزارش خود را تسلیم هیات رییسه می‌نماید. ضمناً رییس کمیته مسابقات می‌تواند رییس سازمان لیگ نیز باشد.
ماده -42کمیته فنی و توسعه
این کمیته جنبه‌های اساسی فنی و توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را تجزیه‌وتحلیل و بر آن‌ها نظارت می‌نماید. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -43کمیته داوران
کمیته داوران مسوول اجرای قوانین بازی فوتبال می‌باشد. مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انتخاب داوران و ناظران داوری برای مسابقاتی که تحت نظر فدراسیون برگزار می‌شود بر عهده این کمیته است. کمیته داوران مسائل مختلف داوران را در فدراسیون با همکاری سازمان اداری فدراسیون سازماندهی می‌کند و انتخاب مدرسین داوری و نظارت بر آموزش و تمرینات داوران بر عهده این کمیته است. کمیته داوران از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -44کمیته تدوین و تطبیق مقررات
این کمیته ضمن تجزیه‌وتحلیل موضوعات حقوقی اساسی مربوط به فوتبال، مسؤولیت تدوین اساسنامه، تکامل اساسنامه، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به فدراسیون و اعضاء را بر عهده ‌دارد. کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی سایر بخش‌ها نیز قبل از طرح و تصویب در هیات رییسه یا مجمع عمومی باید از حیث انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی به تأیید این کمیته برسد. کمیته تدوین و تطبیق مقررات از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -45کمیته بانوان
این کمیته مسؤولیت رسیدگی، برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی کلیه مسائل مربوط به فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان را برابر این اساسنامه و سایر مقررات مربوطه بر عهده‌ دارد. این کمیته مربیان تیم‌های ملی بانوان را پیشنهاد می‌دهد و مسوول نظارت بر تیم‌های ملی بانوان، نظارت بر استعدادیابی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان، نظارت بر مدارس فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان در سراسر کشور می‌باشد. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -46کمیته جوانان
کمیته جوانان مسوول نظارت بر تیم‌های ملی فوتبال پایه آقایان همچنین نظارت بر استعدادیابی فوتبال و نظارت بر مدارس فوتبال در سراسر کشور می‌باشد. این کمیته مربیان تیم‌های ملی پایه آقایان را پیشنهاد می‌نماید.. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -47کمیته فوتسال
کمیته فوتسال مسوول نظارت بر تیم‌های ملی فوتسال آقایان همچنین نظارت بر استعدادیابی فوتسال و نظارت بر مدارس فوتسال در سراسر کشور می‌باشد. این کمیته مربیان تیم‌های ملی فوتسال آقایان را پیشنهاد می‌نماید.. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -48کمیته پزشکی
کمیته پزشکی مسوول رسیدگی به کلیه جنبه‌های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی می‌باشد. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -49کمیته وضعیت بازیکنان
-1کمیته وضعیت بازیکنان باید بر وضعیت بازیکنان و نقل و انتقالات آن‌ها از حیث انطباق با مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا و مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال نظارت و وضعیت بازیکنان را برای شرکت در رقابت‌های مختلف فدراسیون فوتبال تعیین نماید. هیات رییسه فدراسیون، مقررات ویژه حاکم بر کمیته وضعیت بازیکنان و حدود صلاحیت آن‌ها را تصویب می‌نماید. کمیته وضعیت بازیکنان از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
-2کمیته وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی و اختلافات مربوط به حق آموزش و مکانیزم مشارکت بین اعضای فدراسیون، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است که شرح وظایف و حدود صلاحیت آن به شرح مندرج در مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان و آیین دادرسی مربوطه می‌باشد که به تصویب هیات رییسه فدراسیون می‌رسد.
ماده -50کمیته بازی جوانمردانه و مسؤولیت اجتماعی
این کمیته مسوول سیاست‌گذاری، ارتقاء و رشد تمامی مسائل فرهنگی، اجتماعی و موضوعات مربوط به مسؤولیت اجتماعی در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و ترویج بازی جوانمردانه می‌باشد. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -51کمیته رسانه
این کمیته راهبردهای مربوط به امور رسانه در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور را مطابق با مقررات ملی و بین‌المللی تدوین می‌نماید. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -52کمیته راهبردی
این کمیته تدوین راهبردهای توسعه فوتبال در کشور و برنامه راهبردی فدراسیون را با استفاده از راهبردهای جهانی توسعه فوتبال بر عهده‌ دارد. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -53کمیته بازاریابی و تلویزیون
این کمیته در خصوص تنظیم و اجرای قراردادهای بازاریابی و تلویزیونی به هیات رییسه مشورت داده و راهبردهای بازاریابی و تلویزیونی جدید را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -54کمیته امور استان‌ها
این کمیته در خصوص هماهنگی با هیات فوتبال استان‌ها و تسهیل امور و فعالیت آن‌ها به هیات رییسه مشاوره داده و بر مدیریت مطلوب و فرآیند انتخابات آن‌ها نظارت می‌کند. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده –55کمیته فوتبال ساحلی
کمیته فوتبال ساحلی، مسوول نظارت بر تیم‌های ملی فوتبال ساحلی، نظارت بر استعدادیابی فوتبال ساحلی و نظارت بر مدارس فوتبال ساحلی سراسر کشور می‌باشد. این کمیته مربیان تیم‌های ملی فوتبال ساحلی آقایان را پیشنهاد می‌دهد. این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -56کمیته آموزش
کمیته آموزش در خصوص برگزاری طرح‌ها و کلاس‌های آموزشی مربیان در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون به هیات رییسه مشورت می‌دهد و باید از انطباق این دوره‌ها با استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل نماید . این کمیته از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.
ماده -57کمیته‌های موقت
در صورت لزوم، هیات رییسه می‌تواند برای انجام وظایف خاص، کمیته‌های موقت را برای یک دوره زمانی محدود تأسیس نماید. رییس، معاون و اعضای این کمیته‌ها توسط هیات رییسه منصوب می‌شوند. شرح وظایف و کارکرد این کمیته‌ها بر اساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیات رییسه می‌رسد. کمیته موقت باید گزارش خود را مستقیماً به هیات رییسه ارائه نماید.
مبحث پنجم: سایر ارکان
ماده -58رکن صدور مجوز
-1این رکن، مسوول صدور مجوز باشگاهی در فدراسیون، منطبق با مقررات صدور مجوز فدراسیون و کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌باشد.
-2 رکن صدور مجوز، متشکل از هیات بدوی و هیات استیناف می‌باشد. هریک از هیات های بدوی و استیناف شامل یک رییس، یک معاون و تا سه عضو می‌باشند که به پیشنهاد رییس فدراسیون و با تصویب هیات رییسه فدراسیون منصوب می‌شوند و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در سایر بخش‌های فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه‌ها عضویت داشته یا هیچ‌گونه فعالیتی در آن‌ها داشته باشند.
-3تصمیمات هیات استیناف رکن صدور مجوز، فقط در دیوان داوری ورزش ((CASمنطبق با این اساسنامه و مقررات و اساسنامه دیوان داوری ورزش (CAS) قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
-4 هیات رییسه فدراسیون، مقررات صدور مجوز باشگاهی را منطبق با الزامات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویب می‌نماید.
مبحث ششم: ارکان مستقل
ماده -59استقلال سازمانی
کمیته‌های مستقل و اعضای آن‌ها باید فعالیت‌ها و وظایف خود را کاملاً مستقل و درعین‌حال و همیشه منطبق با مقررات و اساسنامه و در جهت منافع فدراسیون انجام دهند.
ماده -60کمیته حسابرسی
-1این کمیته باید صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش حسابرس مستقل بیرونی را مورد بازبینی قرار داده و از کامل بودن و اعتبار حسابداری مالی اطمینان حاصل نماید .کمیته حسابرسی از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا سه عضو که دانش و تجربه کافی در امور مالی و / یا قانونی و حقوقی داشته باشند تشکیل می‌شود. رییس، معاون و اعضای کمیته حسابرسی نمی‌توانند در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور اجرایی فدراسیون مداخله داشته باشند.
-2کمیته حسابرسی باید هیات رییسه را در نظارت بر مسائل مالی و رعایت دقیق مقررات مالی مربوطه مساعدت نموده و به آن‌ها مشورت دهد. این کمیته همچنین بر عملکرد مالی سازمان اداری فدراسیون نظارت می‌نماید و باید صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش حسابرس مستقل بیرونی را مورد بازبینی قرارداده و از کامل بودن و اعتبار حسابداری مالی فدراسیون اطمینان حاصل نماید. کمیته حسابرسی بر اجرای دقیق مقررات مالی در فدراسیون، نظارت می‌نماید و چنانچه در نتیجه نظارت به عمل آمده نیاز به اقدامی باشد می‌تواند پیشنهادات خود را به ارکان صالح فدراسیون ارائه نماید.
-3جزییات مسؤولیت‌های این کمیته، آیین رسیدگی و نحوه هماهنگی‌های داخلی آن در مقررات مربوطه فدراسیون فوتبال تصریح می‌شود.
-4رییس، معاون و اعضای این کمیته برای مدت چهار سال و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و برکناری آن‌ها فقط توسط مجمع عمومی امکان‌پذیر است و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند عضو هیچ‌یک از بخش‌های دیگر فدراسیون باشند.
-5رییس و معاون این کمیته باید مستقل باشند. چنانچه در هر زمان طی چهار سال منتهی به فعالیت آن‌ها، خود یا اعضای خانواده‌شان (همسر، فرزند، فرزندخوانده یا فرزند ناتنی، والدین، خواهر و برادر، والدین همسر و خواهر و برادر همسر) واجد یکی از شرایط ذیل شوند، دیگر عنوان مستقل ندارند :
الف – در فدراسیون و/ یا هریک از باشگاه‌ها، لیگ‌ها، اعضاء یا کنفدراسیون فوتبال آسیا (و شرکت‌ها و سازمان‌های های زیرمجموعه آن‌ها) دارای سمت یا قراردادی (مستقیم یا غیرمستقیم) باشد که برای آن حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یا دارای سمتی داوطلبانه باشد که برای آن هرگونه حق‌الزحمه پرداخت گردد.
ب – در حسابرسی فدراسیون فوتبال چه به ‌واسطه استخدام توسط مشاور حقوقی مستقل و چه به ‌واسطه استخدام توسط حسابرس فدراسیون مداخله داشته باشد.
ج – در سازمانی غیرانتفاعی دارای سمت رسمی یا داوطلبانه باشد که فدراسیون فوتبال، اعضای آن، کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ‌ها یا باشگاه‌ها به آن سازمان، سالیانه معادل حداقل هزار دلار پرداخت می‌کنند.
-6اگر رییس، معاون یا هریک از اعضای کمیته حسابرسی، انجام وظایف رسمی خود را در طی دوران مسؤولیت به‌صورت دائمی متوقف نمایند، هیات رییسه می‌بایست شخص دیگری را جهت انجام وظایف مربوطه تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی جایگزین نماید.
ماده -61کمیته‌های انتخاباتی
-1کمیته‌های انتخاباتی، مسوول سازماندهی و نظارت بر فرآیند انتخابات، مطابق با مقررات انتخاباتی فدراسیون می‌باشند. کمیته‌های انتخاباتی متشکل از کمیته بدوی انتخابات و کمیته استیناف انتخابات می‌باشند.
-2ترکیب و عملکرد کمیته‌های انتخاباتی بر اساس مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
-3کمیته بدوی انتخابات و کمیته استیناف انتخابات از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا سه عضو تشکیل می‌شوند. همچنین دو عضو علی‌البدل نیز به پیشنهاد هیات رییسه و با تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
مبحث هفتم : ارکان قضایی
ماده -62ارکان قضایی
-1ارکان قضایی فدراسیون فوتبال عبارتند از :
الف- کمیته انضباطی
ب- کمیته اخلاق
ج- کمیته استیناف
-2ارکان قضایی باید متشکل از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو دیگر باشند.
-3ترکیب ارکان قضایی می‌بایست به نحوی باشد که اعضاء دانش، توانایی و تجربه تخصصی موردنیاز را برای اجرای وظایفشان داشته باشند. اعضای ارکان قضایی باید حداقل دارای مدرک لیسانس حقوق باشند. دوره مسؤولیت همه اعضای ارکان قضایی چهار سال می‌باشد. انتخاب مجدد آن‌ها توسط مجمع عمومی بلامانع می‌باشد و مجمع عمومی می‌تواند در هر زمانی نسبت به برکناری آن‌ها اقدام نماید.
-4رییس، معاون و اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیات رییسه فدراسیون و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در سایر بخش‌های فدراسیون عضویت داشته باشند.
-5رییس، معاون و اعضای کمیته انضباطی،کمیته اخلاق و کمیته استیناف، باید کلیه شرایط موردنیاز برای احراز وصف استقلال به شرح مندرج در بند 5ماده 60اساسنامه که برای رییس و معاون کمیته حسابرسی ذکر شده را دارا باشند.
-6اگر رییس، معاون و اعضای ارکان قضایی انجام وظایف رسمی خود را در طی دوران مسؤولیت به‌صورت دائمی متوقف نمایند، هیات رییسه می‌بایست شخص دیگری را جهت انجام وظایف مربوطه تا زمان برگزاری مجمع عمومی بعدی جایگزین نماید.
-7 مسؤولیت‌ها و عملکرد ارکان قضایی به شرح مذکور در مقررات انضباطی و مقررات اخلاقی فدراسیون می‌باشد.
ماده -63کمیته انضباطی و کمیته اخلاق
-1کارکرد کمیته انضباطی و کمیته اخلاق باید تابع مقررات انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال باشد.
-2 کمیته انضباطی و کمیته اخلاق در خصوص اعلام تنبیهات مذکور در اساسنامه و مقررات انضباطی و اخلاقی علیه اعضاء، مقامات، بازیکنان، باشگاه‌ها، واسطه‌های رسمی نقل و انتقالات و کارگزاران رسمی مسابقات تصمیم‌گیری می‌کنند.
-3این مقررات، اختیارات مجمع عمومی و هیات رییسه فدراسیون در خصوص تعلیق یا اخراج اعضاء را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
-4مقررات انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال که باید منطبق با اصول مقررات انضباطی و اخلاقی فیفا باشد، توسط هیات رییسه فدراسیون به تصویب می‌رسد.
-5کمیته انضباطی و کمیته اخلاق متشکل از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج نفر عضو دیگر می‌باشند و تصمیمات با حضور حداقل سه نفر که یکی از آن‌ها الزاماً باید رییس یا معاون باشد اتخاذ می‌شود. در پرونده‌های خاصی که در مقررات مربوطه به آن‌ها اشاره می‌شود رییس کمیته انضباطی و رییس کمیته اخلاق می‌توانند به تنهایی اتخاذ تصمیم نمایند .
ماده -64کمیته استیناف
-1کارکرد کمیته استیناف باید تابع مقررات انضباطی، مقررات اخلاقی و مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال باشد. کمیته استیناف متشکل از یک رییس، یک معاون و حداکثر تا پنج عضو دیگر می‌باشد و تنها زمانی می‌تواند تصمیم‌گیری نماید که حداقل سه نفر از اعضاء که یکی از آن‌ها الزاماً باید رییس یا معاون باشد حاضر باشند. در پرونده‌های خاصی که در مقررات مربوطه به آن‌ها اشاره می‌شود رییس کمیته استیناف می‌تواند به تنهایی اتخاذ تصمیم نماید.
-2کمیته استیناف مسوول رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، و کمیته وضعیت بازیکنان است به شرط آنکه این تصمیمات به موجب مقررات مربوطه فدراسیون، قطعی نباشند.
-3تصمیمات کمیته استیناف فقط در دیوان داوری ورزش (CAS) در لوزان سوئیس قابل اعتراض هستند.
ماده -65تنبیهات انضباطی
تنبیهات انضباطی عبارتند از :
-1برای اشخاص حقیقی و حقوقی:
الف – اخطار
ب – توبیخ
ج – جریمه نقدی
د – استرداد جوایز
-2برای اشخاص حقیقی:
الف – اخطار
ب – اخراج
ج – محرومیت از مسابقه
د – محرومیت از حضور در رختکن یا نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها
ه – محرومیت از ورود به استادیوم
و – محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال
ز – فعالیت اجتماعی
-3برای اشخاص حقوقی:
الف – محرومیت از نقل و انتقالات
ب – مسابقه بدون حضور تماشاگران
ج – مسابقه در زمین بی طرف
د – محرومیت از انجام مسابقه در استادیوم خاص
ه – ابطال نتیجه مسابقه
و – اخراج از رقابت‌ها
ز – بازنده کردن
ح – کسر امتیاز
ط – سقوط به دسته پایین‌تر
ی – تکرار مسابقه
مبحث هشتم: سازمان اداری
ماده -66سازمان اداری
سازمان اداری عهده‌دار کلیه امور اداری فدراسیون تحت مدیریت دبیرکل می‌باشد. کلیه اشخاصی که در سازمان اداری، فعالیت می‌نمایند متعهد به رعایت مقررات سازمانی داخلی فدراسیون هستند و باید وظایف حوله را با حسن نیت انجام دهند.
ماده -67دبیرکل
-1دبیر کل، مدیر ارشد اجرایی سازمان اداری فدراسیون می‌باشد.
-2 دبیر کل با پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه منصوب می‌شود و به موجب قراردادی که تابع قواعد حقوق خصوصی می‌باشد به‌صورت تمام وقت با فدراسیون همکاری می‌کند و باید دارای شرایط حرفه‌ای موردنیاز باشد که اهم آن‌ها عبارت است از تابعیت ایرانی، سکونت در ایران، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن، آشنایی به زبان انگلیسی، عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی.
-3دبیرکل باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال، همچنین حداقل 4سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه داشته باشد.
-4 دبیرکل مسوول موارد زیر می‌باشد :
الف – اجرای تصمیمات هیات رییسه و مجمع عمومی، تحت نظارت و با هماهنگی رییس فدراسیون.
ب – شرکت در جلسات مجمع عمومی، هیات رییسه، کمیته‌های دائمی و کمیته‌های موقت.
ج – برگزاری مجمع عمومی و جلسات هیات رییسه و سایر ارکان فدراسیون.
د – تهیه صورتجلسات مجمع عمومی، هیات رییسه، کمیته‌های دائمی و کمیته‌های موقت.
ه –مدیریت و نظارت بر امور مالی، دارایی و اموال فدراسیون حسب مقررات مربوطه.
و – مکاتبات فدراسیون.
ز – ارتباط با اعضای فدراسیون، لیگ‌ها،کمیته‌ها، فیفا،کنفدراسیون‌ها، سایر فدراسیون‌های
عضو فیفا و سازمان‌های ورزشی اعم از ملی و بین‌المللی.
ح – اداره سازمان اداری فدراسیون.
ط – استخدام، انتصاب یا اخراج کارمندان سازمان اداری فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون.
ی – فراهم کردن پشتیبانی و امکانات لجستیک و اجرایی برای کمیته‌های انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات.
-5سایر وظایف و مسؤولیت‌های محوله به دبیرکل بایستی در مقررات سازمانی داخلی فدراسیون تصریح شود.
-6دبیرکل نمی‌تواند نماینده یکی از اعضای مجمع عمومی یا عضو هیچ‌یک از بخش‌های دیگر فدراسیون باشد. دبیرکل نمی‌تواند هیچ‌گونه مسؤولیت یا کارکردی در هیچ‌یک از اعضاء یا ذینفعان فدراسیون یا هیچ‌گونه مسؤولیت یا کارکرد دیگری در خود فدراسیون داشته باشد.
-7 سازمان اداری شامل دپارتمان‌های امور اداری، مالی، مسابقات بین‌المللی، تشریفات، بازاریابی و تلویزیون، فوتسال، بانوان، فوتبال ساحلی، آموزش، داوران، پزشکی، حقوقی، تیم‌های ملی، روابط عمومی، روابط بین‌الملل، جوانان، بازی جوانمردانه و مسؤولیت اجتماعی، راهبردی، فن‌آوری اطلاعات، عضویت و مشتریان می‌باشد. دبیرکل دارای معاون هماهنگی و اجرایی و معاون پشتیبانی و مشاورین موردنیاز می‌باشد. افزایش یا کاهش در دپارتمان‌ها و پست‌های سازمان اداری با پیشنهاد دبیرکل، تأیید رییس و تصویب هیات رییسه امکان‌پذیر است.
-8هرگاه پست دبیر کل یا هریک از پست‌های دیگر فدراسیون به هر دلیل ازجمله استعفا، اخراج، عزل، فوت و تعلیق، بلاتصدی شود، رییس فدراسیون می‌تواند، برای آن پست، حداکثر به مدت سه ماه، سرپرست تعیین نماید. مگر اینکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-9حراست، تحت نظر رییس و در غیاب وی تحت نظر دبیرکل فدراسیون می‌باشد.
-10 قراردادهای استخدامی فدراسیون با امضای مشترک دبیرکل و رییس فدراسیون منعقد می‌شوند.
ماده -68داوری
1- اختلافات درون فدراسیون یا اختلافات لیگ‌ها، اعضای لیگ‌ها، باشگاه‌ها، اعضای باشگاه‌ها، بازیکنان و مقامات در آخرین مرحله (یعنی بعد از طی کلیه مراحل دادرسی در فدراسیون) به دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع می‌شود که اختلافات را به‌صورت قطعی خارج از دادگاه‌ها حل‌وفصل می‌نماید مگر اینکه صراحتاً بوسیله مقررات جمهوری اسلامی ایران منع شده باشد.
-2اختلافات بین‌المللی که ناشی از اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌ها و تصمیمات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا یا مربوط به آن‌ها باشد، در آخرین مرحله و مطابق اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط به دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع می‌شود.
ماده -69صلاحیت
-1رسیدگی به اختلافات ملی و داخلی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.
-2رسیدگی به اختلافات بین‌المللی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون‌ها و/ یا کنفدراسیون‌های مختلف هستند، مطابق با مقررات مربوطه در صلاحیت فیفا و/ یا کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌باشد.
-3فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همه اشخاصی که در محدوده صلاحیت آن هستند
تصمیمات نهایی صادره بوسیله فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و دیوان داوری ورزش (CAS) را به طور دقیق و کامل اجرا می‌کنند.
بخش پنج: امور مالی
ماده -70دوره مالی
-1دوره مالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یک سال است و از ابتدای مردادماه آغاز می‌شود و در 31تیرماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
-2درآمدها و هزینه‌های فدراسیون باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند، که در طی دوره مالی تراز شوند. ایفای وظایف اصلی فدراسیون در آینده باید از طریق ایجاد ذخایر مالی تضمین شوند.
-3دبیرکل مسوول تنظیم صورت‌های مالی، برنامه و بودجه و صورت‌های تلفیقی سالانه فدراسیون با زیرمجموعه‌های آن تا 30آبان می‌باشد.
ماده -71درآمدها
درآمدهای فدراسیون فوتبال به‌ویژه از منابع زیر تأمین می‌شود:
الف- حق عضویت سالیانه اعضاء.
ب- درآمدهای ناشی از بازاریابی و واگذاری حقوق متعلق به فدراسیون فوتبال.
ج- جرائم مالی تعیین شده به وسیله ارکان صالح.
د- سایر درآمدها و حق عضویت‌هایی که در راستای اهداف فدراسیون فوتبال باشد.
ه- کمک‌های مالی.
و- هرگونه درآمد دیگری که مربوط به فعالیت‌های فوتبالی باشد.
ماده -72هزینه‌ها
هزینه‌های فدراسیون فوتبال عبارتند از :
الف- هزینه‌های تعیین شده در بودجه.
ب- سایر هزینه‌هایی که به وسیله مجمع عمومی می‌شود یا هیات رییسه می‌تواند در حدود اختیارات خود متحمل شود.
ج- سایر هزینه‌هایی که در راستای اهداف ترسیم شده فدراسیون باشند.
ماده -73حسابرس مستقل بیرونی
حسابرس مستقل بیرونی فدراسیون که به وسیله مجمع عمومی و بر اساس پیشنهاد هیات رییسه منصوب می‌شود، باید حساب‌ها و صورت‌های مالی مصوب را بر اساس اصول حسابداری و مالی، به‌صورت سالیانه حسابرسی نموده و گزارش آن را هرسال به مجمع ارائه نماید. حسابرس باید برای مدت دو سال منصوب شود. انتصاب مجدد حسابرس بلامانع است.
ماده – 74خزانه‌دار
-1خزانه‌دار که برای مدت چهار سال منصوب می‌شود، مسوول موارد ذیل می‌باشد:
الف- نظارت بر امور مالی
ب- نظارت بر نگهداری اموال فدراسیون.
ج- کلیه اسناد، اوراق تعهدآور، اسناد تجاری(چک، سفته، برات) و اوراق بهادار با امضای مشترک رییس فدراسیون و خزانه‌دار معتبر می‌باشد.
-2خزانه‌دار باید دارای حداقل مدرک لیسانس در یکی از رشته‌های حسابداری یا مدیریت مالی، حداقل هشت سال سابقه مدیریت مالی و عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی، ساکن ایران و دارای تابعیت ایرانی باشد.
ماده -75حق عضویت
-1حق عضویت باید قبل از آغاز مسابقات پرداخت شود. حق عضویت سالیانه اعضای جدید برای سال موردنظر باید ظرف مدت سی روز از تاریخ خاتمه مجمع عمومی که عضویت آن‌ها را پذیرفته پرداخت شود.
-2میزان حق عضویت، هرسال بنا بر پیشنهاد هیات رییسه و توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.
-3میزان سهم هیات فوتبال استان‌ها از حق عضویت استان مربوطه، هرسال با تصمیم هیات رییسه فدراسیون مشخص می‌شود.
ماده -76تسویه حساب
فدراسیون فوتبال می‌تواند دیون اعضاء را از محل دارایی آن‌ها تسویه نماید.
ماده -77حق شرکت در مسابقات
فدراسیون فوتبال می‌تواند از اعضاء حق شرکت در مسابقات اخذ نماید.
بخش شش: مسابقات، رویدادها و حقوق مربوط به آن‌ها
ماده -78مسابقات
-1 فدراسیون فوتبال، مسابقات رسمی زیر را داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، سازماندهی و هماهنگ می‌کند:
الف- کلیه مسابقات لیگ، حذفی و متمرکز فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، در تمامی سطوح و تمامی رده‌های سنی آقایان و بانوان.
ب- کلیه مسابقات بین‌المللی که مسؤولیت مدیریت و برگزاری آن‌ها توسط FIFA و AFC در داخل کشور به فدراسیون فوتبال واگذار شده است از قبیل: مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مقدماتی جام جهانی، مقدماتی جام ملت‌ها و غیره.
-2هیات رییسه فدراسیون می‌تواند اختیار برگزاری مسابقات را بر اساس توافقنامه به لیگ‌های زیرمجموعه خود واگذار نماید. مسابقاتی که به وسیله لیگ‌ها برگزار می‌شوند نباید تداخلی با مسابقاتی که بوسیله فدراسیون برگزار می‌شوند داشته باشند و در صورت تداخل، اولویت با مسابقات فدراسیون است.
-3 هیات رییسه می‌تواند مقررات ویژه‌ای به این منظور تصویب نماید.
ماده -79صدور مجوز باشگاهی:
هیات رییسه فدراسیون، تصویب مقررات راجع به سازوکار صدور مجوز باشگاهی ناظر بر شرکت باشگاه‌ها در مسابقات فدراسیون فوتبال را با رعایت حداقل استانداردهای سیستم صدور مجوز باشگاهی همان‌گونه که کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابق با مقررات صدور مجوز فیفا تصویب کرده است بر عهده ‌دارد.
ماده -80حقوق
-1فدراسیون فوتبال و اعضای آن صاحبان اصلی کلیه حقوق ناشی از مسابقات و دیگر رویدادهایی هستند که در حوزه صلاحیت آن‌ها در هر زمان، مکان و با هر محتوایی بدون هیچ‌گونه محدودیت برگزار می‌شود. این حقوق اعم است از هرگونه حقوق مالی، ضبط رادیویی و سمعی و بصری، حق پخش و بازتولید، حقوق چندرسانه‌ای، حقوق بازاریابی و تبلیغات و حقوق غیرمادی نظیر نماد، لوگو و حقوق ناشی از قانون کپی رایت.
-2 هیات رییسه در مورد چگونگی و میزان اعمال این حقوق تصمیم‌گیری نموده و مقررات مربوط به آن را تصویب می‌نماید.
ماده -81صدور مجوز بهره برداری
فدراسیون فوتبال و اعضای آن برای صدور مجوز بهره برداری و پخش حقوق سمعی و بصری و سایر حامل‌های داده مسابقات فوتبال و رویدادهایی که تحت صلاحیت آن‌ها برگزار می‌شود، بدون هیچ‌گونه محدودیت زمانی، مکانی و بدون هیچ‌گونه محدودیت از حیث محتوا، فنی و جنبه‌های حقوقی دارای صلاحیت انحصاری می‌باشند.
بخش هفت: مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی
ماده -82مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی
-1اختیار سازماندهی و برگزاری مسابقات و رقابت‌های بین‌المللی بین تیم‌های ملی، لیگ‌ها، باشگاه‌ها و/ یا تیم‌های منتخب موقتی، مطلقاً در صلاحیت فیفا و کنفدراسیون‌ها و/ یا فدراسیون‌های مربوطه می‌باشد.. برگزاری هیچ مسابقه یا رقابتی بدون اجازه قبلی فیفا، کنفدراسیون‌ها و/ یا فدراسیون‌های مربوطه بر اساس مقررات ناظر بر مسابقات بین‌المللی فیفا امکان‌پذیر نیست.
-2 فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران متعهد است که از تقویم بین‌المللی مسابقات که به وسیله فیفا تهیه می‌شود، پیروی نماید.
ماده -83ارتباطات
فدراسیون فوتبال، اعضای آن، بازیکنان، مقامات، واسطه‌های نقل و انتقالات و کارگزاران مسابقات، نباید با فدراسیون‌هایی که عضو فیفا نیستند یا با اعضای موقت کنفدراسیون‌ها، بدون مجوز فیفا ارتباط ورزشی برقرار کرده یا مسابقه برگزار نمایند.
ماده -84تأییدیه
-1باشگاه‌ها، لیگ‌ها و یا هر گروه دیگری از باشگاه‌های وابسته به فدراسیون فوتبال فقط و در صورت اجازه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون فوتبال مقصد، کنفدراسیون‌های مربوطه و فیفا می‌توانند به فدراسیون فوتبال کشور دیگری ملحق شوند.
-2بر اساس مقررات فیفا ناظر بر برگزاری مسابقات بین‌المللی، باشگاه‌ها، لیگ‌ها و یا هر گروه دیگری از باشگاه‌های وابسته به فدراسیون فوتبال، نمی‌توانند بدون اجازه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و نیز بدون اجازه فدراسیون فوتبال کشور(های) مربوطه، فیفا و کنفدراسیون(های) مرتبط، در رقابت‌هایی که در قلمرو فدراسیون فوتبال کشور دیگری برگزار می‌شود شرکت نمایند.
بخش هشت: مقررات پایانی
ماده -85وقایع پیش‌بینی نشده و فورس ماژور
تصمیم‌گیری در خصوص کلیه مواردی که مصداق فورس ماژور هستند و نیز موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه در صلاحیت هیات رییسه فدراسیون است. چنین تصمیماتی بایستی منطبق با قوانین و عدالت و نیز بر اساس مقررات مربوطه در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا اتخاذ شوند.
ماده -86انحلال
-1هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انحلال فدراسیون فوتبال، مستلزم موافقت دو سوم اکثریت آرای اعضای فدراسیون است که باید در مجمع عمومی که به این منظور تشکیل می‌شود، کسب شود.
-2در صورت انحلال فدراسیون، دارایی‌های آن به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود. کمیته ملی المپیک تحت نظر کارگروهی متشکل از پنج نفر که به پیشنهاد هیات رییسه و با تأیید آخرین مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، مطابق وظایف حرفه‌ای خود و تا هنگام تأسیس مجدد فدراسیون فوتبال، این دارایی‌ها را به‌صورت امانت نگهداری می‌نماید. بااین‌وجود، آخرین مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت دو سوم آراء، مرجع دیگری را برای نگهداری دارایی‌های فدراسیون انتخاب نماید.
ماده -87شکل حقوقی موقت
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، همچنان که در پاراگراف 1 ماده 1این اساسنامه پیش‌بینی شده است باید اینگونه تعریف شود : موسسه‌ای مستقل، غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این ماهیت حقوقی جدید باید:
-1ظرف مدت یک سال بعد از انتخابات هیات رییسه جدید فدراسیون که مقرر است تا پایان سال میلادی 2020برگزار شود، لازم‌الاجرا می‌شود.
-2باید به موجب بازنگری قانون ملی ورزش باشد که توسط دولت و مجلس ایران با همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می‌گیرد. تا هنگام انجام بازنگری قانون ملی ورزش ظرف زمان مقرر، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید قانوناً به عنوان یک موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شود.
ماده -88اجرا
این اساسنامه در تاریخ 8آذر 1399 توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تهران تصویب شد و از این تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد.

ضمیمه یک
سوابق مدیریت ورزشی
– 1 در هرکجای اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به سوابق مدیریت ورزشی اشاره شده است، منظور سوابق مدیریتی فرد مذکور به شرح زیر می‌باشد:
الف) عضو هیات رییسه یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه، یک هیات ورزشی استانی یا کمیته ملی المپیک؛ یا
ب) عضو کمیته (دائمی یا مستقل) یک فدراسیون ورزشی؛ یا
ج) مدیریت ارشد در بخش اداری یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه یا هیات ورزشی استانی، کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش
– 2موارد زیر معادل چهار (4) سال سابقه مدیریت ورزشی محسوب می‌شود :
بازیکنان:
الف) حداقل 4فصل بازی در لیگ حرفه‌ای مردان یا لیگ زنان، یا لیگ فوتسال؛ یا
ب) بازی در تیم ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مردان و زنان.
مربیان:
الف) حداقل 4فصل مربیگری در لیگ حرفه‌ای مردان، یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال؛ یا
ب) مربیگری در تیم‌های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی زنان و مردان.
داوران:
الف) حداقل 4فصل در لیگ حرفه‌ای مردان یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال داوری کرده باشد؛ یا
ب) حداقل 4سال حضور در لیست داوران بین‌المللی .
-3سوابق فوق‌الذکر از طرق ذیل تأیید می‌شوند
الف- در مورد مناصب دولتی با استناد به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی.
ب- در مورد مناصب ورزشی (فدراسیون‌ها، هیات های استان‌ها، باشگاه‌ها، کمیته المپیک، فیفا و کنفدراسیون) با استناد به حکم انتصاب.
ج- هیچ‌یک از اشخاص موضوع این ضمیمه، مادام که در مناصب دولتی، حکومتی و لشکری در سطح مدیرکل و معادل آن یا بالاتر، مسؤولیت دارند، نمی‌توانند در انتخابات هیچ‌یک از ارکان فدراسیون شرکت نمایند. اینگونه اشخاص باید در هنگام ثبت‌نام برای انتخابات از سمت خود استعفای رسمی داده باشند.

 

mattis luctus ut sed massa Curabitur elementum ultricies quis, sit mi, Aenean